Podmienky používania

1. Podmienky

Prístupom na túto webovú stránku, súhlasíte, že budete viazaní týmito Podmienkami webových stránok a podmienky používania, všetky platné zákony a predpisy, a súhlasí s tým, že ste zodpovedný za dodržiavanie všetkých platných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, máte zakázané používať alebo prístup na túto stránku. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené príslušnými autorskými právami a ochranné známky právo.

2. dementi

materiály na Binrobot-lady.com Webové stránky sú poskytované "tak ako je". Binrobot-lady.com neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo skryté a týmto zrieka a popiera všetky ostatné záruky, vrátane, bez obmedzenia, odvodených záruk či podmienok predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel, alebo non-porušenie práv duševného vlastníctva alebo iné porušenie práva. Ďalej, Binrobot-lady.com nezaručuje ani robiť žiadne vyhlásenia ohľadom správnosti, ktoré by mohli výsledky alebo spoľahlivosti použitia materiálov na svojich internetových stránkach alebo inak týkajúce sa týchto materiálov alebo z iných stránok spojených s touto stránkou.

3. Obmedzenia

V žiadnom prípade Binrobot-lady.com alebo jej dodávatelia zodpovednosť za akékoľvek škody (vrátane, bez obmedzenia, škody za stratu dát alebo zisku, alebo z dôvodu prerušenia prevádzky,) vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použitia materiálov na internetovej stránke Binrobot-lady.com, a to aj ak Binrobot-lady.com alebo Binrobot-lady.com splnomocnený zástupca bolo oznámené ústne alebo písomne ​​na možnosť vzniku takýchto škôd. Pretože niektoré jurisdikcie nedovoľujú obmedzenia predpokladaných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, môže tieto obmedzenia na vás nevzťahuje.

4. Revízia a Errata

Tieto materiály sa objaví na Binrobot-lady.com Webové stránky by mohli zahŕňať technické, typografické alebo fotografické chyby. Binrobot-lady.com nezaručuje, že niektorý z materiálov na svojich webových stránkach sú presné, úplné alebo aktuálne. Binrobot-lady.com môže vykonávať zmeny v materiáloch obsiahnutých na svojich webových stránok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Binrobot-lady.com nie je však žiadny záväzok aktualizovať materiály.

5. odkazy

Binrobot-lady.com nekontrolovala všetky stránky odkazujúce na svojich internetových stránkach a nenesie zodpovednosť za obsah akékoľvek takto odkázané stránky. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že by Binrobot-lady.com webu. Využitie takéhoto súvisiacich internetových stránok je na vlastné riziko užívateľa.

6. Site Podmienky používania Modifikácia

Binrobot-lady.com môže revidovať tieto podmienky používania pre svojej internetovej stránke kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým byť viazaný vtedajšej aktuálnej verzie týchto Podmienok používania.

7. miestnymi zákonmi

Binrobot-lady.com nie je určený na použitie akoukoľvek osobou v akejkoľvek krajine, kde takéto použitie by bolo v rozpore s miestnymi zákonmi či predpismi. Je zodpovednosťou návštevníkov Binrobot-lady.com zistiť podmienky a sú v súlade s žiadnou lokálnou právnym predpisom oni alebo obchody, ktoré podnikajú podliehajú.

8. Podmienky sprostredkovania

pri registrácii Binrobot-lady.com súhlasíte s podmienkami každého makléra, ktorý ste pripojili. Je vašou výhradnou zodpovednosťou prečítať a porozumieť ich podmienky. Poskytujeme len voľné obchodný softvér. Vklady, ktoré sú používané na obchodovanie sa konajú s maklérom a ich podmienky sa vzťahujú na vás.

9. Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležitá. Preto sme vyvinuli túto politiku, aby pre vás pochopiť, ako zhromažďujeme, používame, komunikovať a oznamovať a využívať osobné údaje. Nasledujúci text popisuje naše zásady ochrany osobných údajov.

• Pred alebo v čase zberu osobných údajov, budeme identifikovať účel, pre ktorý sú informácie zhromažďované.
• Budeme zhromažďovať a využívanie osobných údajov výhradne s cieľom splnenia týchto účely špecifikované nás a pre iné kompatibilné účely, ak získame súhlas dotknutej osoby alebo v súlade so zákonom.
• budeme uchovávať len tie osobné údaje, ak je to nevyhnutné na splnenie týchto účely.
• budeme zhromažďovať osobné údaje zákonnými a spravodlivé prostriedky a prípadne s vedomím alebo súhlasom dotknutej osoby.
• Osobné údaje by mali byť relevantné pre účely, pre ktoré má byť použitý, a to v rozsahu potrebnom na tieto účely by mali byť presné, úplné a up-to-date.
• budeme chrániť osobné údaje o primeraných bezpečnostných poistiek proti strate alebo odcudzení, ako aj neoprávneným prístupom, zverejnením, kopírovanie, použitie alebo modifikácie.
• Urobíme ľahko dostupné zákazníkom informácie o našich politík a postupov týkajúcich sa správy osobných informácií.

Zaväzujeme sa vedenie nášho podnikania v súlade s týmito princípmi, aby sa zabezpečilo, že dôvernosť osobných údajov je chránený a udržiavaný.

Prihlásiť sa k odberu newslettera
Pomôcť nastaviť robota Abi
odporučiť
1. TradeAllCrypto
investous
2. LexaTrade
investous
3. StoxDC
investous