Obchodné Podmienky

1. Podmienky

Prístupom na túto webovú stránku, súhlasíte, že budete viazaní týmito Podmienkami webových stránok a podmienky používania, všetky platné zákony a predpisy, a súhlasí s tým, že ste zodpovedný za dodržiavanie všetkých platných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, máte zakázané používať alebo prístup na túto stránku. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené príslušnými autorskými právami a ochranné známky právo.

2. Vylúčenie zodpovednosti

materiály na Binrobot-lady.com Webové stránky sú poskytované "tak ako je". Binrobot-lady.com neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo skryté a týmto zrieka a popiera všetky ostatné záruky, vrátane, bez obmedzenia, odvodených záruk či podmienok predajnosti, vhodnosti pre konkrétny účel, alebo non-porušenie práv duševného vlastníctva alebo iné porušenie práva. Ďalej, Binrobot-lady.com nezaručuje ani robiť žiadne vyhlásenia ohľadom správnosti, ktoré by mohli výsledky alebo spoľahlivosti použitia materiálov na svojich internetových stránkach alebo inak týkajúce sa týchto materiálov alebo z iných stránok spojených s touto stránkou.

3. Obmedzenia

V žiadnom prípade Binrobot-lady.com alebo jej dodávatelia zodpovednosť za akékoľvek škody (vrátane, bez obmedzenia, škody za stratu dát alebo zisku, alebo z dôvodu prerušenia prevádzky,) vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použitia materiálov na internetovej stránke Binrobot-lady.com, a to aj ak Binrobot-lady.com alebo Binrobot-lady.com splnomocnený zástupca bolo oznámené ústne alebo písomne ​​na možnosť vzniku takýchto škôd. Pretože niektoré jurisdikcie nedovoľujú obmedzenia predpokladaných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, môže tieto obmedzenia na vás nevzťahuje.

4. Revízia a Errata

Tieto materiály sa objaví na Binrobot-lady.com Webové stránky by mohli zahŕňať technické, typografické alebo fotografické chyby. Binrobot-lady.com nezaručuje, že niektorý z materiálov na svojich webových stránkach sú presné, úplné alebo aktuálne. Binrobot-lady.com môže vykonávať zmeny v materiáloch obsiahnutých na svojich webových stránok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Binrobot-lady.com nie je však žiadny záväzok aktualizovať materiály.

5. odkazy

Binrobot-lady.com nekontrolovala všetky stránky odkazujúce na svojich internetových stránkach a nenesie zodpovednosť za obsah akékoľvek takto odkázané stránky. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že by Binrobot-lady.com webu. Využitie takéhoto súvisiacich internetových stránok je na vlastné riziko užívateľa.

6. Site Podmienky používania Modifikácia

Binrobot-lady.com môže revidovať tieto podmienky používania pre svojej internetovej stránke kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým byť viazaný vtedajšej aktuálnej verzie týchto Podmienok používania.

7. miestnymi zákonmi

Binrobot-lady.com nie je určený na použitie akoukoľvek osobou v akejkoľvek krajine, kde takéto použitie by bolo v rozpore s miestnymi zákonmi či predpismi. Je zodpovednosťou návštevníkov Binrobot-lady.com zistiť podmienky a sú v súlade s žiadnou lokálnou právnym predpisom oni alebo obchody, ktoré podnikajú podliehajú.

8. Podmienky sprostredkovania

pri registrácii Binrobot-lady.com súhlasíte s podmienkami každého makléra, ktorý ste pripojili. Je vašou výhradnou zodpovednosťou prečítať a porozumieť ich podmienky. Poskytujeme len voľné obchodný softvér. Vklady, ktoré sú používané na obchodovanie sa konajú s maklérom a ich podmienky sa vzťahujú na vás.

9. Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležitá. Preto sme vyvinuli túto politiku, aby pre vás pochopiť, ako zhromažďujeme, používame, komunikovať a oznamovať a využívať osobné údaje. Nasledujúci text popisuje naše zásady ochrany osobných údajov.

• Pred alebo v čase zberu osobných údajov, budeme identifikovať účel, pre ktorý sú informácie zhromažďované.
• Budeme zhromažďovať a využívanie osobných údajov výhradne s cieľom splnenia týchto účely špecifikované nás a pre iné kompatibilné účely, ak získame súhlas dotknutej osoby alebo v súlade so zákonom.
• budeme uchovávať len tie osobné údaje, ak je to nevyhnutné na splnenie týchto účely.
• budeme zhromažďovať osobné údaje zákonnými a spravodlivé prostriedky a prípadne s vedomím alebo súhlasom dotknutej osoby.
• Osobné údaje by mali byť relevantné pre účely, pre ktoré má byť použitý, a to v rozsahu potrebnom na tieto účely by mali byť presné, úplné a up-to-date.
• budeme chrániť osobné údaje o primeraných bezpečnostných poistiek proti strate alebo odcudzení, ako aj neoprávneným prístupom, zverejnením, kopírovanie, použitie alebo modifikácie.
• Urobíme ľahko dostupné zákazníkom informácie o našich politík a postupov týkajúcich sa správy osobných informácií.

Zaväzujeme sa vedenie nášho podnikania v súlade s týmito princípmi, aby sa zabezpečilo, že dôvernosť osobných údajov je chránený a udržiavaný.

Prihlásiť sa k odberu newslettera
Pomôcť nastaviť robota Abi
odporučiť
1. TradeAllCrypto
investous
2. Ucapitals
investous
3. Rýchle obchodovanie
investous